Uitruk nr 08 – BR bijgebouw (grote brand)

🚨 Uitruk nr: 08
🗓️ Datum: 20-03-2021
⏰ Tijdstip: 13:56:43
Gealarmeerde eenheden:
🚒 TS5034 Den Oever
🚒 TS5033 West-Wieringen
🚒 TS5037 Slootdorp
🚒 OVD6592 Officier van dienst brandweer
🚒 GWV1500 (HA6682 + DP6562) Grootwater voorziening Den Helder
🚒 TS4431 Den Helder vrijwilligers tbv ondersteuning grootwater voorziening
🚒 AGS0221 Adviseur gevaarlijke stoffen
🚒 HA6689 + ABH6581 Ademluchtcontainer Stompetoren
🚒 GM6509 Arbeidshygiëne post Winkel
🚑 Officier van dienst Ambulance
🚓 Politie
🚐 Salvage
Sloopkraan Klein Wieringen

📟
 Melding:
P 1 BNH-02 BR bijgebouw (keet/hok/schuurtje) Gemeenelandsweg Hippolytushoef 10-5034
📟 Opschaling:
14:03:11 P 1 BNH-02 (Middel BR) BR bijgebouw (keet/hok/schuurtje) Gemeenelandsweg Hippolytushoef 10-659210-5033
14:12:03 P 1 BNH-02 (Middel BR) BR bijgebouw (keet/hok/schuurtje) Gemeenelandsweg Hippolytushoef 10-6562 10-6682 10-4431
14:12:43 P 1 BNH-02 (Grote BR) BR bijgebouw (keet/hok/schuurtje) Gemeenelandsweg Hippolytushoef 11-0221 10-6581 10-6689 10-5037
Uitruk verslag:
Om 13:56 zijn we gealarmeerd voor een uitslaande brand in een schuur aan de Gemeenelandsweg te Hippolytushoef.
Aanrijdend was er al een flinke rookwolk te zien en kregen we de informatie dat er in de schuur nog een gasfles aanwezig zou zijn.
Gezien de brand en de waterwinning hebben we aanrijdend opgeschaald naar Middelbrand, daarop is de TS van de post West-Wieringen gealarmeerd
om ons te ondersteunen.
Ter plaatse gekomen bleek dat de brandende schuur niet meer te redden was en ging onze prioriteit naar de naast gelegen schuur om overslag te voorkomen.
Daarom heeft de aanvalsploeg de lage druk stralen gereed gemaakt voor het afschermen van de naast gelegen schuur
en ging de waterploeg opzoek naar de ondergrondse brandkraan om de watervoorziening op orde te maken.
Deze brandkraan bleek zoek geraakt te zijn, waarschijnlijk door aanpassingen in de berm/weg, daarop is er verder opgeschaald
naar grote brand omdat de andere brandkraan +/- 350 meter verderop lag.
Ondertussen is de 5033 van West-Wieringen ter plaatse gekomen en die hebben ons van water voorzien via hun tank zodat
we konden doorgaan met afschermen van de naast gelegen schuur.
Inmiddels was ook de 5037 van de blusgroep Slootdorp gealarmeerd om ons van water te voorzien van de brandkraan t.h.v. de Kleitelweg.
In afwachting op de komst van de 5037 was onze waterploeg al begonnen met het uitrollen van slangen richting
de Kleitelweg om aan te sluiten op de 5037.
Ook was uit voorzorg het groot watervoorziening GWV1500 uit Den Helder gealarmeerd om eventueel vanaf open water
vanaf een grotere afstand water naar het brand adres te transporteren, dit bleek uiteindelijk niet nodig en konden ze even later retour kazerne.
Toen eenmaal de waterwinning gereed was, konden we met 3 ploegen de verdere blussing van de schuur inzetten
en hadden we de brand snel onder controle.
Een sloopkraan van de firma Klein Wieringen heeft ons geassisteerd om de schuur uit elkaar te trekken zodat we de brandende resten goed konden afblussen.
Nadat de brand volledig uit was en we de woningen op het terrein hadden vrij gegeven konden we beginnen met het opruimen van de slangen.
Omstreeks 17:54:36 waren alle voertuigen ingepakt en konden we retour kazerne, daar hebben we ons voertuig
weer gereed gemaakt voor een nieuwe inzet waarbij alle ademlucht cilinders op het voertuig zijn gewisseld
en zijn de vervuilde pakken omgeruild voor schone pakken.
De vuile pakken zullen worden gewassen waarna ze na het reinigen weer retour gestuurd worden naar onze kazerne.

Video : Regionoordkop.nl – Cor Lont
Foto’s :
Leo Blank
Glocal Media
Wieringernieuws (Henk-jan Wittink, Herman Loer)
Brandweer Den Oever