Uitreiking Brandweerjubilea

Gisteravond kregen wij tijdens onze oefenavond bezoek van onze
teamcommandant Mostapha Nazih.
Mostapha is sinds een half jaar onze nieuwe teamcommandant van team Noordkop,
waarbij hij ook een bezoek brengt tijdens de oefenavonden van de posten van team Noordkop.
Het bezoek was niet alleen om kennis te maken met de ploegleden, maar ook om twee
oorkondes met de daarbij horende medailles uit te reiken aan twee leden van de ploeg.
Post commandant Co Klein ontving een oorkonde voor 25 jaar brandweerdienst
en Kevin van den Brink ontving een oorkonde voor 12,5 jaar brandweerdienst.

Namens de ploeg van harte gefeliciteerd met het behalen van deze jubilea.