Als het gaat om brandveiligheid op het werk hebben werkgever en werknemer beiden hun eigen verantwoordelijkheden.
De werkgever is verantwoordelijk voor de brandveiligheid in het pand door bijvoorbeeld te voorzien in een brandmeldinstallatie, sprinklerinstallaties,
een ontruimingsalarm, borden met een vluchtroute-aanduiding en draagbare brandblussers.
Daarnaast is het aan de werknemer om op de hoogte te zijn van het ontruimingsplan. Waar zijn de nooduitgangen en hoe werkt de brandmeldinstallatie?
Op onderstaande pagina’s lees je meer over brandveiligheid op het werk.

Klik op de onderstaande links voor meer informatie.

Onderwerpen