Bij de bouw en inrichting van je bedrijfspand kun je veel maatregelen nemen om brand te voorkomen of in ieder geval de schade bij brand zoveel mogelijk te beperken.
Denk aan bouwtechnische voorzieningen en brandveiligheidinstallaties.
Veel van deze maatregelen zijn verplicht. Check hiervoor het Bouwbesluit.

Klik op de onderstaande links voor meer informatie.

Onderwerpen